OTTOMAN EMPIRE SULTANS OSMANLI PADİŞAHLARI

OSMANGAZİ 1. (1299 – 1326) Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birisi olmuş, 3 kıtaya hükmetmiş olan Osmanlı Sultanlarının sıralı listesi…An ordered list of the Ottoman Sultans, who became one of the largest empires in world history and ruled over 3 continents. Osman Gazi, Osmanlı Beyliğini kurmuştur. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hanımdır. Hayatı boyunca birçok şehir fethetmiş ve savaşlar kazanmıştır. Kurduğu beylik 600 yıllık hüküm sürecek bir imparatorluğa erişmiştir.  Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve “damla illeti” yani gut hastalığı yüzünden tarihçilerin bildirdiklerine göre, beylik idaresini oğlu olan Orhan Bey’e bırakmıştır.1258 yılında Söğüt’te doğmuş, 1 Ağustos 1326’da Bursa’da hayatını kaybetmiştir.Osman … Continue reading OTTOMAN EMPIRE SULTANS OSMANLI PADİŞAHLARI

MAUSOLEUM OF DEVLET HATUN

DEVLET HATUN TÜRBESİTürbe Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın Kızı ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Torunu Yıldırım Bayezıd’in eşi ve 1.Çelebi Mehmed’in Annesi Devlet Hatuna aittir tamamen mermerden inşa edildiği için “Ak Türbe” olarak da adlandırılmaktadır yapı kare planlıdır içte Helazanik bir Kubbe ile örtülüdür dışta yüksek bir kasnağa oturtulmuş Kurşunla kaplı sivri bir külahı bulunan ve yanları açık olan Türbe Selçuklu Türbe Mimarlığının son örneklerinden biri sayılmaktadır başucundaki Şahide (Mezar taşı) üzerinde Arapça olarak şu ibare yer alır “Bu Türbe-i Şerife Hatunların Sultanı İffetli kadın Efendi Devlet Hatun’undur Kendisi Bayezıd Han’ın Oğlu büyük Sultan Mehmed Han’ın Annesidir” ayak ucundaki Mezar taşında ise “Hicri … Continue reading MAUSOLEUM OF DEVLET HATUN

İNCİRLİ PUBLIC BATH

İNCİRLİ HAMAMIMolla Fenarı’nin torunlarından Kazasker Alaaddin Ali Efendi tarafından 1448 yılında inşa ettirilmiş İncirli Hamamı olarak bilinmektedir Yapı “tek” Hamam olarak inşa edilmiştir ılıklık girişi ılıklık ve eyvanları sıcaklıktaki göbek taşının Çevresindeki eyvan ve Halvetlerinin 60 derecelik açılarla elde edilmiş olması farklı plan Şemasının belirgin bir özelliğidir Hamam 2013 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından restore edilerek Kültür Merkezi olarak işlevlendirilmiş tir İNCİRLİ PUBLIC BATHThis Hamam or public bath was built in 1448 by Alaaddin  Ali Efendi a hing judiclary offical and one of the grandsons of Molla Fenari it is also known as “incirli hamam” this structure is built … Continue reading İNCİRLİ PUBLIC BATH

IBNI-BEZZAZ MOSQUE

İBNİ-BEZZAZ CAMİİÇelebi Mehmed döneminde (1413-1421) Yıllarında yapılan Mahalle Mescidlerindendir Mescid daha sonra Minber eklenerek Camiye dönüştürülmüştür Hafızettin Mehmed Bin Mehmed Kerderi Efendinin 15.Yüzyılın ilk yarısında yaptırdığı bilinmektedir Hafızettin Mehmed Bin Mehmed Kerderi Efendinin Alim bir zat olduğu Molla Fenari ile ilim meclislerinde bulunduğu Fetava-yı Bezzaziye adlı Kitabın yazarı olduğu ve İbni-Bezzaz lakabı ile anıldığı bilinmektedir bu sebeple Camiye “İbni-Bezzaz Cmii”yada “Bezzaziye Camii”denilmektedir Cami asıl İbadet Mekanı ve son Cemaat yeriyle birlikte Dikdörtgen plan Şemasına sahiptir Caminin girişi Bursa Mescitlerinde sıkça rastlanan kalkan duvarı ile öne çıkarılmıştır Siyah Beyaz renkli mermer geçmelerden oluşan nitelikli bir kemer ile giriş kapısı vurgulanmıştır Caminin … Continue reading IBNI-BEZZAZ MOSQUE

ACEM REIS MOSQUE

ACEM REIS CAMİİCami Fatih Sultan Mehmed döneminde Bedreddin Mahmud Bin Muhammet el-acemi el-ma’ruf bi Acem reis adında Bir Tüccar tarafından inşa ettirilmiştir bazı Tarihi kaynaklarda yer alan Arap Cami adı ile bilinen “Acem Reis Mescidi” notundan bu Camiye “Arap Cami”denildiği’de anlaşılmaktadır Cami asıl İbadet Mekanı ve son Cemaat yeri ile birlikte Dikdörtgen Planlıdır yapı 1962 yılında kapsamlı bir restorasyon çalışması ile günümüze kadar ayakta durmayı başarabilen ender Osmanlı mimarilerinden biridir. ACEM REIS MOSQUEThis mosque was built during the reign of Mehmed the Conqueror by merchant called bedreddin Mahmud Bin Muhammed el-Acemi el Ma’ruf bi-Acem Reis several historical sources state in … Continue reading ACEM REIS MOSQUE

HATİCE İSFENDİYAR MOSQUE

HATİCE İSFENDİYAR CAMİİCami,Çelebi Mehmed’in kızı Selçuk Hatun ile İsfendiyaroğlu İbrahim Beyin Kızı olan Hatice Hanım Sultan ve eşi Mahmud Çelebi tarafından inşaa ettirildiği bilinmektedir ancak sicil kaydındaki bir ibareden bundan önce Camiyi Emir Sultanın eşi ve Yıldırım Bayezıd’ın Kızı Hundi Hatun’un yaptırdığı anlaşılmaktadır Bursa’da ilk olarak şimdiki Orhan Camii ve Külliyesinin bulunduğu alanda kurulan At Pazarı bu Caminin inşa edildiği Mahalleye taşınmış ve bu bölgeye At Pazarı denilmişti bu yüzden yapı At Pazarı Camii olarak’ta bilinmektedir Cami asıl ibadet mekanı ve son Cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir yapı 1977 yılında kapsamlı onarım görmüştür. HATİCE İSFENDİYAR MOSQUEİt … Continue reading HATİCE İSFENDİYAR MOSQUE

ORHAN GAZİ TÜRBESİ MAUSOLEUM OF ORHAN GAZİ

ORHAN GAZİ TÜRBESİ Orhan Gazi Türbesi, sağ tarafınızda, tophane parkının girişinin hemen içinde, babasının mezarı olan Osmanlı Devleti’ nin kurucusu Osman Gazi’nin hemen önünde bulunmaktadır. Bursa’da gömülü diğer sultanların aksine Orhan Gazi’nin mezarı adının kompleksinde değil. Orhan Gazi tarafından bir mezara dönüştürülmeden önce, Aziz Elia Manastırı’nın bir parçası olan mezarı, eşi Nilüfer Hatun’un, oğlu Kasım’ın, kızı Fatma’nın, Cem Sultan’ın oğlu Abdullah’ın, Bayezıd II.’nin oğlu Korkut’un, Yıldırım Bayezıd’ın da Bayezıd’dan Musa Çelebi ve diğerleri ile Orhan Ghazi’nin kendisiyle birlikte bilinmeyen sahipleriyle dahil olduğu 21 lahit içerir. Bina 1801 yangın ve 1855 Bursa depreminde ağır hasar gördü ve 1868’de Sulatan Abdulaziz düzeniyle neredeyse … Continue reading ORHAN GAZİ TÜRBESİ MAUSOLEUM OF ORHAN GAZİ

BURSA TARİHÇESİ

 BURSA TARİHÇESİBilimin ışığında arkeolojik kaynaklar Bursa ili ve çevresinin 8500 yıl ile tarihlendirmektedir Orta Avrupa ve Balkan kültürünü oluşturan ilk tarım topluluklarının yerleşik düzene gelişmelerinde bu bölgenin etkili olduğu konusunda bilgi vermektedir Bursa’da kuzey batı Anadolu’nun tarih öncesi geçmişine ışık tutan çok sayıda Höyük bulunmaktadır Prehistorik dönemde İnsanların yaşadıkları köyler olan bu Höyüklerden yaklaşık 30 adedi tespit edilmiş durumdadır Orhangazi ılıpınar Höyük te Neolitik Çağa Yenişehir Menteşe höyükte Kalkolitik Çağa Nilüfer Akçalar aktopraklık Höyük te geçNeolitik erken kalkotik Çağa İnegöl Höyüklüğü ise erken Tunç çağı’na ait kalıntı ve buluntulara rastlanmıştır milattan önce 1200 yıllarında Anadolu’da hüküm süren Hitit Devleti’nin yıkılması … Continue reading BURSA TARİHÇESİ

MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ

OSMANGAZİ TÜRBESİOsman Gazi’nin (1258-1326) yılında Bursa’yı Fethetmesinin ardından Babasının vasiyetini yerine getirerek onu “Gümüşlü Kubbe” adıyla anılan yapıya defnetmiştir Osman Gazi’nin “Gümüşlü Kubbe” olarak adlandırdığı yapı Bursa Kuşatması sırasında uzaklardan Güneş altında Kurşun kaplı Kubbesi parlayan bir Bizans Şapeliydi Günümüzde Osman Gazi’nin Mezarının bulunduğu yapı 11.yüzyılda bu alanda mevcut olduğu bilinen “Saint Elias” (Aya Elie) Manastırındaki Şapelin yerine yapılmıştır Osmanlılar tarafından Türbeye dönüştürülen Şapel  1801.yılındaki yangında ve 1855 depreminde büyük hasar görmüş olup 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yeniden yaptırılmıştır Türbe Sekizgen planlı olup üzeri Kubbe ile örtülüdür Türbe ortasındaki Sedef kakmalı Ahşap Sanduka Osman Gazi’ye Aittir Türbedeki on yedi … Continue reading MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ