KARŞI DURAN SÜLEYMAN

KARŞI DURAN SÜLEYMAN
KARŞI DURAN SÜLEYMAN TÜRBESİII Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde yaşamış Bursalı yönetici asker babasının adı Abdullah’tır bursa ve İstanbul’da subaşı olarak görev yaptı ayrıca Fatih sultan Mehmet’in defterdarlığını da yapmıştır Emir Süleyman’a kardeşi çelebi mehmedin bir orduyla geldıgını haber vererek şehri karıştırdığı için bu lakabı (karşıduran) aldığı söylenir ayrıca adının karşı durmaktan geldiği söylenir 895.1490 yılında bursa da öldü bursa da medrese yaptırmış fakat medrese günümüze gelmemiştir KARŞIDURAN TÜRBESİ Türbe içinde 15yüzyıl subaşlarından Süleyman beyin mezarı bulunmaktadır16.14×6.20 metre iç ölçülerinde olan kare planlı yapının üzeri kubbe ile örtülüdür türbeye merdivenle çıkılmaktadır yapının duvarı iki sıra  tuğla bir sıra kesme taş ile örülmüştür türbenin içinde sanduka yoktur  aslında Süleyman bey ölünce kendi yaptırdığı karşıduran medresesine gömülmüştür  medrese zamanla yok olmuştur fakat karşıduran Süleyman’ın yattığı hücre ayakta kalmış ve günümüzde türbeye dönüşmüştür

KARŞI DURAN SÜLEYMAN TÜRBESİ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s