BÜYÜK OSMANLI İMPAROTOR LUGU

BÜYÜK OSMANLI İMPAROTOR LUGU
BÜYÜK OSMANLI İMPAROTOR LUGU
Anadoluda siyasi birlik moğol saldırıları sonucu Türk selçuk lu devleti nin yıkılmasıyla bozulmuştu bundan sonra anadoluda bir çok beylik ortaya çıkmıştı bu beylkiklerden biri osmanogulları idi osmanogulları oguz ların bozok kolunun kayı boyundandandır ertugrul gazinin başında bulunduğu kayılar türk selçuklu sultanı tarafından sögüt ve domaniç bölgesine yerleştirildi türk selçuklu devletinin zayıflaması üzerine diger türk beylikleri gibi Osmanoğulları da bağımsızlıgını ilan etti (1299).böylece osmanlı beyligi osman bey tarafından kurulmuş oldu Osmanlı beyliği kurulduğu sırada balkanlar ve anadolu nun durumu karışıktı balkanlarda birden fazla devlet vardı bir siyasibirlik yoktu anadoluda bir cok beylik  vardı Bizans da eski gücünü kaybetmişti bu ortam osmanlıların topraklarını genişletmesini kolaylaştırmıştır osmanlı beyligi nin Başlangıçda genişleme siyasetini bizans üzerinde yoğunlaştırması nedeniyle onları Türk lerin gaza geleneginin (islam dini ve anodolu yu korumak için savaşmayı amaç edinme ) yeni temsilcisi durumuna getirmişti böylece diğer beyliklerdeki türkmen savaşcılar için osmanlı beyligi çekim merkezi haline gelmiştir osman bey osmanlı beyliğinin bağımsızlığını ilan etmesine rağmen beylik henüz devlet aşamasına geçememişti beyliğin topraklar genişleyip ihtiyaçlar artıkça osmanlı ordusu ve bürokrasi ile tam bir devlet yapısına ulaşacaktı artık her gecen gün osmanlı imparotorlugu kazanmış oldugu savaş larla büyük bir güc olmuştu osmangazi yaşlandıgı için 1320 yılından sonra oğlu Orhangazi ye bırakmıştı imparotorlugu 1326 yılında vefat eden Osmangazi yerini oğlu Orhangazi ye bıraktı Osmangazinin sekiz cocuğu vardı bunlar orhan bey pazarlı bey hamit bey alaeddin bey melik bey savcı bey ve kızı fatma hatun dur.

 OSMANGAZİ TÜRBESİ
BÜYÜK OSMANLI İMPAROTOR LUGUBursa kuşatması devam ettiği sırada Osmangazi’nin (D.1258-Ö.1326) oğlu Orhan Bey’e şehir içindeki kubbeli yapıyı göstererek oğul ben öldüğüm vakit beni BURSA da şol gümüşlü kubbenin altına koyasın demiştir bu kubbeli yapı tophane parkının girişinde sol tarafta yer alan saint elie manastırının şapelidir BURSA nın fethinden sonra şapel türbeye dönüştürülür ve Osmangazi vasiyeti üzerine buraya defnedilir türbe 1855 depreminde tamamen yıkılmıştır daha sonra 1863 yılında Abdülaziz döneminde yeniden inşa edilmiştir bir zamanlar bu türbenin davullu manastırı olarak anılmasının nedeni selçuklu sultanı ALAADDİN tarafından Osman Gazi ye hediye edilen büyük bir davul ve tesbihin burada sergilenmesinden dolayıdır yangın ve depremler sonucu bunların yok olduğu sanılmaktadır kubbe ile örtülü sekizgen kenarlı türbenin ortasında yer alan sedef kakmalı
muhteşem ahşap sanduka Osman gazi’ye aittir.Ayrıca Sultan 1. Murad’ın oğlu SavcıBey Orhan Gazi’nn oglu Alaaddin Bey,Orhan Gaz’nin eşi Aspurçe Hatun ve Olu İbrahim Bey ile kime ait oldukları bilinmeyen 12 sanduka türbe içinde yer almaktadır


2 thoughts on “BÜYÜK OSMANLI İMPAROTOR LUGU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s