~GEYVE HAN~

BURSA TARİHİ GEYVE HANGEYVE HAN
15.Yüzyılda ahi Bayazid’ın oğlu  hacı ivaz paşa tarafından yaptırılarak Sultan çelebi Mehmet e armağan edilen han yeşil Cami i ne gelir sağlamak için yaptırılmıştır eski adıyla lonca hanı Olarak ta bilinir yapı iki katlı kare bir avlu Çerçevesinde sıralanmış revaklar ve bunlara açılan beşik tonoz örtülü odalarla zemin katın doğu yönünde üzeri tek kubbe ile örtülü Mescitten den oluşmaktadır alt katında 26. üst katında ise 30. oda vardır.hana giriş kuzey.güney ve batı yönündeki üç kapıdan sağlanmaktadır tuğla ve moloz taşı ile inşa edilen yapının duvarları iki sıra kirpi saçakla sonuçlanmaktadır.Geyve han .yaşanılan bursa depreminden sonra onarım görmesine karşın çevresini saran gelişi güzel yapılar ve yeterince sahiplenilmemesinin bir sonucu olarak Oldukça kötü bir durumda kalmıştır Osmangazi belediyesi tarafından bursa kültür ve tabiat varlıkları bölge bölge kurulu onaylı proje Çerçevesinde şubat 2006 tarihinde restorasyon uygulama çalışmaları başlatılmış olup temmuz 2007 tarihinde restorasyon çalışmaları tamamlanarak Geyve han özgün kimliği ve yeni yüzüyle bursa lı larla buluşturulmuştur.bu çalışmalar çerçevesinde yaklaşık yüz yıl yıldır kapalı olan hanın kuzey kapısı. kapı alanında bulunan dükkanın kamulaştırılmasıyla yeniden
açılmıştır cumhuriyet caddesi ne açılan kuzey kapısıyla han özgün yapısına kavuşturulmuş ve hanın tanıtımına önemli bir katkı sağlamıştır.

GEYVE HAN
BURSA TARİHİ GEYVE HAN15th century pilgrims G- For Pasha built by the son of Bayazid End Sultan Mehmet Çelebi Mosque i what to gift to the green inn provide income It was built for the guild inn formerly known as the two-storey structure ranked in the courtyard square frame porches and they opened the cradle easterly direction vault over the ground floor with covered room with a single dome Masjid also implicit in the lower level consists of 26 rooms on the upper floor 30 vardır.h kuzey.güney main entrance door to the west, and three are provided The structure was built with two rows of bricks and rubble walls hedgehog eaves results. Geyve inn .yaşanıl the scholarship after the earthquake despite seeing repair
The advent of the surrounding environment is nicely done and the ownership of not enough
remained quite in a bad condition as a result.Osmangazi scholarship by the municipal cultural and natural assets of regional council approved the restoration project on the Framework of February 2006 application is started restoration work on July 2007 studies completed Geyve inn original identity and a new face scholarships were distributed with larla. about a hundred years years within the framework of this study, which covered the northern inn door. Located in the gated area by re-nationalization of the shop what the original inn was opened republic street of the north door been brought to the structure and make a significant contribution to the promotion of the inn.

BURSA TARİHİ GEYVE HAN

BURSA TARİHİ GEYVE HAN

BURSA TARİHİ GEYVE HAN

BURSA TARİHİ GEYVE HAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s