LAMİİ ÇELEBİ MOSQUE

 LAMİİ ÇELEBİ CAMİİ

Yeşil külliyesinde yer alan yapıların süslemelerinden sorumlu olan ünlü nakkaş ali bin İlyas alinin torunu olan lamii çelebi tarafından 1528 yılında mescid olarak yaptırılmıştır Mescit daha sonra mimber eklenerek camiye dönüştürülmüştür Bursa lı ünlüdivan Şairi lamii çelebi nin mezarı ise hisar daki nakkaş ali camii nin haziresindedir 30 kadar kitabı bulunan şairin şiirlerinden oluşan divan ı ile ferhatname ve şehrengiz adlı eserleri en çok bilinen kitaplarıdır  lamii çelebi camii dikdörtgen planlı bir asıl ibadet mekanı ile her tarafı kapalı bir son cemaat yerinden oluşmaktadır yapı kagır duvarlı ahşap çatılı ve kıremit örtülüdür 1962 Yılında Bursa eski eserleri sevenler kurumu tarafından onarılarak yeniden camii olarak ibadete açılmıştır

LAMİİ ÇELEBİ MOSQUE
This mosque was built as masjid in 1528 by Lami’i Çelebi, grandson of famous miniaturist Nakkas Ali bin İlyas Ali, who has responsible of the ornaments drawn in those structures being situated within “Yeşil” kulliye. (adding a minber or pulpit, to this masjid, it was converted into a mosque.) The tomb of Lami’i Çelebi, famous divan poet from Burs, however, is located within the graveyard of “Nakkas Ali” mosque in hisar. He wrote up to 30 books; the most known of them are ”Divan”,”Ferhatname” and ”Shehrengiz” including his poems. Lamii Çelebi Mosque consists of a main prayer hall built with a rectangular plan adn of a portico whic of all sides are closed for latecomers all sides of which are closed.In 1962, it was renovated by the ”Bursa Ancient Artwork Lover Society”, wherupon this stucture was reopend as a mosque. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s