MOUSOLEUM OF PRINCE MUSTAFA

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYE’SİTürbe Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa adına kardeşi II.Selim tarafından 1573 yılında inşa ettirilmiştir 1553. yılında Konya Ereğli’sinde vefat eden Şehzade Mustafa’nın naaşı Bursa ya getirilerek önce başka bir yere defnedilmiş yaklaşık yirmi sene başka bir yerde gömülü kaldıktan sonra adına yaptırılan Türbesine defnedilmiştir Türbenin Mimarı Derğahı-Ali Çavuşlarından Mehmed Çavuş olup hassa baş Mimarı Sinan’ın tavsiyesiyle bu işin ona verildiği bilinmektedir yapının inşaatında Bursa sarayından alınma mermer levha ve Sutun gibi Bizans dönemine ait bazı yapı malzemeleri kullanılmıştır iç mekan duvarları 16.yüzyıl natüral üslup ve iznik çinileriyle kaplı olup kalem işi süslemeler dikkat çekicidir 19.yüzyıl sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16 yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak yeniden özgün mimarisine yakalamıştır Türbenin içinde bulunan dört sanduka Şehzade Mustafa Şehzade Mustafa’nın annesi Mahidevran Hatun Şehzade Bayazıd’ın oğlu Osman’a ait olduğu bilinmektedir diğer sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014.yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİMOUSOLEUM OF PRINCE MUSTAFA/MURADİYE KÜLLİYE’Sİ This mausoleum was built in 1573.for shehzade Mustafa son of Süleiman the magnificent by his brother Selim II.the funeral of shehzade Mustafa who died in 1553.in Ereğli (konya county) was brought to Bursa where he first was buriedin another place after about twenty years in that place he then was buried in this mausoleum which was built for him ıt is known that the architect of this mausoleum was Mehmet Çavush one of the supervisors of “dergah-i Ali”dervish lodge and that he was entrusted with this work on recommendation of Sinan chief architect of hassa some building metarials from the Byzantine era such as marble plates and columns brought from Bursa sarayı place were used in ıts construction the structure’s walls are covered with İznik tiles and richhand-drawn ornaments which are remarkable the tiles aremade in the naturelistic style of the 16th century and covered by broque decoration elements during the 2013.restoration this plastering was rasped and the hand-drawn ornaments dating back to the 16th centruy below it appeared and thus were resurrected ıt is known that the four sarcophagi placed inside this mausoleum are those of Shehzade Mustafa of mahidevran Hatun his mother and of Osman son of Shehzade Bayezıd there is another sarcophagus in this mausoleum whose identity is unknown the mauseloum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ
ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ
ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s