MAUSOLEUM OF GULRUH HATUN

GÜLRUH HATUN TÜRBESİGÜLRUH HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYESİ
II.Bayezıd’ın eşi hayırsever bir kadın olan Gülruh Hatun Akhisar’da bir mescit Bursa’da bir Mektep yaptırmış ve bir çok dükkan Hamam Han ile değirmeni vakfederek henüz hayatta iken Türbesini’de inşa ettirmiştir Türbenin inşa tarihi 1527.Gülruh Hatun’un vefatı ise bu tarihten bir kaç yıl sonradır Türbede bulunan 16.yüzyıla ait kalem işleri renk desen ve bezeme kompozisyonu ile dönemin en iyi kalem işi süslemeleri örneklerindendir 19.yüzyıl sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16.yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 restorasyonunda sıva raspası yapılarak yeniden özgünlüğünü kazanmış Türbede dört adet mermer mezarı bulunmaktadır tarihi kayıtlarda geçtiğine göre bu mezarlar II.Bayezıd’ın eşi Gülruh Hatun kızı Kamer Sultan Şehzade Alem Şahın kızı Fatma Sultan ve Kamer Sultan’ın oğlu Osman’a aittirler 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MAUSOLEUM OF GULRUH HATUN/MURADİYE KÜLLiYESİ
GÜLRUH HATUN TÜRBESİGulruh Hatun wife of Bayezıd II. a charitable lady ordered a masjıd and a school to be built in Akhisar and in Bursa respectively donating many shops a “Hamam” or puplic bath a “Han”or caravanserai and a mill she ordered her own mausoleum to be built while she was alive the date of construction of this mausoleum is 1527 the decease of Gulruh Hatun however is some years later the hand-drawn ornaments in this mausoleum dating back to the 16th centruy are one of the period’s best calligrapic work ornaments as to colours design and ornament compasition this hand-drawn ornaments were plastered in the late 19th centruy and covered by Baroque decoration elements during the 2013.restoration this plastering was rasped and the hand drawn ornaments dating back to the 16th century below it appeared and thus were resurrected there are four marble tombs inside this mausoleum as stated in historical records these are the tombs of Gulruh Hatun wife of Bayezıd II. of Kamer Sultan her daughter of Fatma Sultan daughter of pırıce Alemşah and of Osman son of Kamer Sultan the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.

GÜLRUH HATUN TÜRBESİ
GÜLRUH HATUN TÜRBESİ

GÜLRUH HATUN TÜRBESİ
GÜLRUH HATUN TÜRBESİ
GÜLRUH HATUN TÜRBESİGÜLRUH HATUN TÜRBESİ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s