MAUSOLEUM OF SIRIN HATUN

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYESİ
ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/Türbenin II.Bayezıd’ın eşi ve Şehzade Abdullah’ın Annesi olan Şirin Hatun adına yaptırıldığı bilinmektedir Şirin Hatun Trabzon’da bir mescit Bursa ve Mihaliç’de (Karacabey) birer Mektep inşa ettirmiş ayrıca bunlara Vakıf lar bağlamıştır Türbenin içinde Trompların altında celi sülüs yazı ile yazılmış Ayetel’kürsi duvarlarda madalyonlar ve kalem işi süslemelere yer verilmiştir Türbe de  Şirin Hatun’a ait mezar dışında iki mezar daha yer almaktadır bu mezarlardan biri Şehzade Abdullah’ın kızı Aynışah Sultan diğeri ise eşi Ferahşah Hatuna aittir 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MAUSOLEUM OF SIRIN HATUN/MURADİYE KÜLLiYESİ
ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/It is known that it was built in the early 16th centruy on behalf of Shirin Hatun wife of Bayezıd II.and mother of pırınce Abdullah Shirin Hatun ordered a masjıd to be built in Trabzon and one school each in Bursa and in Mihaliç (Karacabey) she furthermore affiliated these with different waqfs inside the mausoleum there are the “Ayetel’kürsi” or throne verse written under the squinches with “celi sulus”script and madallions and hand-drawn decoration on ıts walls there are two more tombs besides the one of Shirin Hatun in this mausoleum one of themis the tomb of Aynışah Sultan daughter of pırıce Abdullah the other of Ferahşah Hatun his wife the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/
ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s