MAUSOLEUM OF EBE (MIDWIFE) GULBAHAR HATUN

EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYESİ
EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİTürbenin kitabesi olmadığından yatan zatın kimliği hakkında kesin bir bilgi yoktur ancak burada yatan kişinin Fatih Sultan Mehmed’in Ebesi Gülbahar Hatun olduğu düşünülmektedir Türbe “Gülbahar Hatun Türbesi”yada “Ebe Kadın Türbesi”olarak anılmaktadır Muradiye Türbeleri içerisinde etrafı açık olan iki yapıdan biridir (diğeri saraylılar Türbesi) bu Türbe aynı zamanda Bursa’daki hanedan Türbeleri içinde en mütevazi olanıdır 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır .

EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİMAUSOLEUM OF EBE (MIDWIFE) GULBAHAR HATUN/MURADİYE KÜLLiYESİ
As this mausoleum does not have an epitaph board there is no definite information on the identity of the person buried here ıt is believed however that the person buried here is Gulbahar Hatun the midwife of Mehmed the conquerorthis mausoleum is called either mausoleum of “Gülbahar Hatun”or mausoleum of “ebe kadın”the midwife this mausoleum is one of the two open-sided structures within the Muradiye mausoleums (the other one is saraylılar mausoleum) at the same time this mausoleum is the most modest one among those of the Bursa dynasty the mausoleum whichwas thoroghly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.

EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s