UMUR BEY MOSQUE

UMUR BEY CAMİİ
UMUR BEY CAMİİII.Murad döneminde 1449 veya 1451 yılında Umur Bey tarafından yaptırılmıştır hen asker hemde bilgin olan Umur Bey II.Murad döneminde vezir rütbesini almıştır Caminin giriş kapısının iki yanında mermer Türkçe kitabeler bulunmakta olup bunlar Bursa’da bilinen ilk Türkçe Vakfiyelerdir yapı son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen planlıdır asıl ibadet mekanı kare planlı ve kubbe ile örtülüdür ikinci bir odanın caminin ilk yapıldığı dönemde eğitim amacıyla kullanıldığı bilinmektedir son cemaat yeri üç adet korint tarzında başlığı olan Bizans dönemine ait sütunlar ile taşınmaktadır caminin haziresi olup ayrıca batı duvarına gömülü olarak Umur Beyin Çeşmesi bulunmaktadır camii 1627.1628. 1795. 1825. 1858. 2014. yıllarında onarım görmüştür

UMUR BEY MOSQUE
This mosque was built by Umur Bey in 1449 or 1451 during the reign of Murad II. Umur Bey, both a soldier abd scholar, was granted with the rank of a vizier during the reign of Murad II. There is a marble epitaph board at either side of the mosque’s entrance door, written in Turkish. These are the first waqf charts known in Bursa being written in Turkish.This structure, togerher with its portico for latecomers, is built with a rectangular plan. The main prayer hall is built with square plan. This hall is domed. It is known that a second room was used for education purposes at the time when this mosque was initially built.The portico for latecomers is borne by three columns from the Byzantine era with Corinthian capitals. This mosque has a graveyard. Furthmore, there is the ”Umur Bey” drinking fountain set into the structure’s western wall. This mosque was renovated berween 1627 and 1628, in 1795,1825,1858, and in 2014

UMUR BEY CAMİİ

UMUR BEY CAMİİ

UMUR BEY CAMİİ

UMUR BEY CAMİİ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s