SUFFERING STORIES OF UNKNOWN ROADS

BİR GÖÇ HİKAYESİBİLİNMEZLİK DOLU YOLLARIN ÇİLELİ ÖYKÜLERİ
Göç kavramı İnsanlık tarihi ile yaşattır tarih öncesi kabilelerin beslenip barınabilmeleri için
 kendilerine uygun iklim ve doğa şartları arayıp sürekli yer değiştirmeleri gerekmiştir Yani insan bir bakıma var olduğundan bu yana her zaman Göçebe olmuştur uygarlıkların gelişimiyle değişiklik gösteren göçler toplumsal şekillenişi en önemli etkeni haline gelmiştir özellikle Sanayi Devrimi’nin yaşandığı 18 yüzyılda kırsaldan kente yapılan göçler yaşanan basit bir yer değiştirme hareketinin ötesinde nüfus olgusunu sosyal bilimlerin temel konusu haline getirerek nüfus bilimi (demografi) ortaya çıkarmıştır göçün kitaplardaki başlığı ekonomik toplumsal siyasi sebeplerle birey veya toplulukların bir yerden başka bir yere gitme işi taşınma hicret muhacerettir ancak göçün Özünde insanların kuşaklar boyunca doğdukları büyüdükleri yaşadıkları kısaca hayata kök saldıkları toprakları bırakarak yeni bir yurt edinebilmek adına çıktıkları acı ve hüzün dolu yolların serüveni vardır Eski toprakların yadigarı vatan hasreti bilinmezlik dolu yolların çileli ölçüleri ve yeni yerleşilen yere evim diyebilme çabasıdır göç ikametgahlarından isteyerek veya zorla kalıcı olarak belli bir süreliğine ayrılma durumudur göç yolculuğu bir taraftan dilini kültürünü ve yaşam biçimini korumaya çalışırken Diğer taraftan yabancı kalabalıkların içinde yalnız kalmamak için verilen uğraşların bütünü olur göçmenin korkusu ancak ocağından zorla Koparılan yüreği hasret kokusu ile dolu bu göçmen için ona gittiği yerde özveri ile kucak açan halk ile maddi manevi tüm kaynaklarını paylaşan devlet samimi bir dayanak haline gelir bu sayede eski ocağından getirdiği kor hiç sönmemiş ve yeni filizlerinin yeşerdiği topraklarda yapay bir mozaik yerine Çok kültürlülük ile harmanlanmış manevi bir hazine ortaya Çıkmiş olur Bursa tarih boyunca iste bu manevi hazinelerle kültürünü büyüyüp geliştiren ve bereketli topraklarinin eşsiz nimetlerini köken ayirmaksizin herkesle paylaşan bir yaşam alani olmustur..

SUFFERING STORIES OF UNKNOWN ROADS
BİR GÖÇ HİKAYESİThe concept is old as human history prehistoric tribes need to relocate themselves permanentiy in order to find suitable climatic and naturel conditions to feed themselves in other words people have always been nomadic since existence Migration that varies with the development of civilization has become the most important factor of social forms particularly the rural urban migrations during the ındustrial revolition in the 18th century were beyond a simple displacement experience by making the issue of population as the basic case of social science of population (demography) has revealed migration corresponds to to go from one place to another place becausse of economic social and political reasons of individuals or communities transportation emigration in the books however in the essence of migration there is the adventure of the road filled with pain and sadness in which people had to leavle their homeland where for generations are born grow live briefly rooated were forced to leave in order to obtain a new  home migration is the effort to say home to the place where newly settled by and to the suffering stories of unknown roads with relic homesick of the old land migration is a journey leaving the residence either willingly or by force permanent or for a certain condition on one hand while trying to save language culture and way of life the fear of immigrants trying not to be alone in the foreign crowds would have been the complate deal on the other hand however forthe immigrant forcibly removed from the homeland with his heart filled with longing and fear it becomes an intimate basis as the people welcomes these immigrants with open arms and the state embraces with devotion all material and spiritual resources in this way never extinguished embers brought from the old homeland and new sprouts florished in the new land a spiritual treasure blended with multiculturalism emerged rather than an artificial mosaic Bursa throughout the history grows and develops its culture with spiritual treasures and has become a living area which indiscriminately shares unique blessing of fertile land with everyone

BİR GÖÇ HİKAYESİ

6 thoughts on “SUFFERING STORIES OF UNKNOWN ROADS

  1. İnsanoğlu var oluşundan bu zamana kadar yaşamını dahada kolaylaştıracak yollar ve yerleşim alanları aramıştır. Ben bu serüvene zorluk, çile olarak baksanız da merak ediyor ve yaşamak istiyorum. Her zaman içimde göçebe yaşamın arzusu oluşmuştur. Seviyorum bu tarz yaşamı beni ben yapıyor doğada kendi halinde yaşayıp bölge bölge dolaşmak…..

    Like

  2. zorluk ve çile olarak değerlendirmede bulunurken dünya tarihinde yaşanmış baskıcı rejim ve dayatma ve savaş ortamında yerlerinden edilip sürgün edilen kavim ve kitleler olarak değerlendirmek istedim mutlaka insanların kendi özgürlük çerçevesinde doğa ile iç içe yaşama istekleri yine aynı şekilde göçebe olmaları ap ayrı birşey..yorumunuz ve sayfa ziyaretiniz için teşekkür ederim ..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s