BURSA’DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ

BURSA ŞEHRİNİN KURULUŞU VE ROMA DÖNEMİ
BURSA'DA BİZANS DÖNEMİ Bitinya Krallığı için yeni bir Şehir ihtiyacı olduğunda 1,Prusias tarafından bu Topraklar seçildi bugünki Hisar bölgesinde Surların inşasına başlayarak Bursa Şehrinin ilk temelleri atıldı  MÖ.73 yılından itibaren Romalılara sadık kalan ve onların saygısını kazanan Bursa neredeyse tanm bir özerkliğe sahip oldu Zeus Tapınağı ve Heykelleri Şehrin en görülebilir yerine nakledildi İmparotor Traianus tarafından bağışlar ve vergi muafiyeti tanındı Roma Döneminde Bursa pek çok insanın yaşamak istediği bir bölge haline gelmişti Ticari değeri olan ürünlerin İhracat ve ithalatı kıyı kenti Apemeia’dan (Mudanya) yapılmaktaydı Çarşı Meclis Kütüphane Spor merkezi Stad Hipodrom Tiyatro Kapalı Çarşılar atolyeler ve  Kaplıcalar Roma Bursa’nın temel yaşam alanları idi Bursa da yaşayan halk Bakırcılık Değirmencilik Kerestecilik Tarım ve Hayvancılık gibi işlerle uğraşıyordu Kölelerin büyük çoğunluğu ise soylularla zenginlerin tarlalarında çalışıyorlardı ancak Bursa ms.259 yılında İskitlerin Akın ve yağmalamalarına maruz kaldı Trakya İstanbul boğazını aşarak Bitinya’ya akın eden İskitler Bursa ile birlikte Nikomedia’yı (İzmit) Nikaia’yı (iznik) Apameia’yı (mudanya) ve Kyzikos’u (erdek) neredeyse yaşanmaz bir hale getirdiler..


BURSA'DA BİZANS DÖNEMİ BURSA’DA BİZANS DÖNEMİRomalıların “Tanrılar Yurdu” diye adlandırdığı Olympos’a Bizans dönemi’nde Hiristiyan İnancının hızla yayılmasıyla Kilise ve Manastırlar inşa edildi Roma İmparatorluğu kavimler Göçü ile başlayan karışıklıklardan sonra Doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı(MS.-395) Byzantium olarak anılan İstanbul önce Doğu Romanın sonrada Biazans’ın merkezi oldu Bursa ise kavimlerin yağmalanan ve yaşanan DEpremlerin ardından Roma Döneminde sahip olduğu refah ve görkemi kaybederek Bitinya’nın küçük bir kenti haline geldi Romalılar tarafından Tanrılar Yurdu diye adlandırılan Olympos (Uludağ) çevresinde Hırıstıyan inancının hızla yayılması sonucu 50 den fazla Kilse ve Manastır inşa edildi Bizans Döneminde Çekirgedeki Kral Kaplıcaları imparatorların ve soyluların gözde mekanı oldu Kostantinopolis’te yaşayan soylular ve kilise adamları tekneleri ile bu kaplıcalara gelmekte idi bu süreçte yöneticiler ve halk arsında sorunlar derinleşmekte iç karışıklıklar baş göstermekteydi İpmaraotorluğun soyluları olan Tekfurlar Toprakların Sahipleri durumdaydılar Mülkiyet hak kından yoksun kalan ve angaryalar altında ezilen köylüler ise Bizans’ın kurduğu bu düzenden hiç memnun değillerdi ayrıca yöneticiler ile Ruhban sınıfı arasında başlayan teolojik tartışmalarında sonu gelmiyordu buna karşın 11, yüzyıl sonunda Anadolu’da hüküm sürmeye başlayan Selçuklular halkının her kesimine mülkiyet hakkı tanıyor daha uygun yaşam koşulları sunuyordu üstelik “zımmi” denilen gayri müslim kesim devletin koruması altında ve dini serbestlik içindeydiler Bizans tabanını etkileyen bu gerçek Selçuklular ile Beyliklerinin yayılmasını oldukça kolaylaştıracaktı..

BURSA'DA BİZANS DÖNEMİ

BURSA'DA BİZANS DÖNEMİ

BURSA'DA BİZANS DÖNEMİ

BURSA'DA BİZANS DÖNEMİ

4 thoughts on “BURSA’DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s