MECNUNDEDE MOSQUE MECNUNDEDE CAMİİ

MECNUNDEDE CAMİİ
MECNUNDEDE CAMİİFatih Sultan Mehmed dönemi 1451-1481 subaşılarından olan Çakır Ağa tarafından 15,yüzyılda yaptırılmıştır Çakır Ağanın Cami’yi Mutasavvıf bilgin ve Müderris Mecnun dede adına yaptırdığıda söylenmektedir Camii Çakır Ağa adı ile bilinmektedir Cami asıl ibadet mekanı ve son Cemaat yeriyle birlikte Dikdörtgen bir plan Şemasına sahiptir Camii girişinde fazla yüksek olmayan Bursa Camilerinde sıkça görülen bir kalkan duvarına sahiptir Cami yakınındaki hazirede bir tanesi Nasuhi Bayezıd’a ait vefatı 1551 yılı olduğu bilinen Mezar bulunmaktadır 1970 yılında Bursa eski eserleri sevenler kurumu tarafından onarılmıştır..

MECNUNDEDE MOSQUE
MECNUNDEDE CAMİİThis Mosque was built in the 15th centruy by Çakır ağa one of the commissioned chief-officers responsible of Bursa’s security during the reing of Mehmed the conqueror 1451-1481 it is also told that Çakır Ağa ordered this mosque tobe build for the maystic wise man and madrasah teacher Mecnun dede this mosque is also known as Çakır Ağa mosque ıts main prayer hall together with the portico for latecomers is built with a rectangular ground plan at the mosques entrance there is a low gable wall a structural element frequently seen in Bursa mosques in the graveyard situated at the side of this mosque there are several tombs one of which is known to be the tomb of Nasuhi Bayezıd (dead 1551) the mosque was renovated in 1970 by Bursa Ancient Artwork Lovers Society..

MECNUNDEDE CAMİİ

MECNUNDEDE CAMİİ

MECNUNDEDE CAMİİ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s