ŞEKER HODJA MOSQUE AND MAUSOLEUM

ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİCaminin Kitabesi bulunmamakta olup yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur H.889 (1484) tarihli sicil kayıtları arasında rastlanan ve Şeker Hocanın Oğlu ile torunundan bahseden “Mevlana baba Yunus Bin baba Hamid Bin Şeker Hoca”şeklindeki kimlik bilgilerinden yola çıkarak Şeker Hocanın Çelebi Mehmed veya Sulatan II. Murad zamanında yaşamış olduğu ve bu camii’de bu tarihlerde yaptırmış olduğu kabul edilebilir Caminin asıl ibadet mekanı Kare planlı olup üzeri kasnaksız bir kubbe ile örtülüdür son cemaat yeri üzeri kırma ahşap çatı ile örtülmüştür Camini Doğu tarafında yer alan haziresinde çoğu 19,yüzyıla ait olan Mezar taşları bulunmaktadır Caminin GüneyDoğusunda Kare planlı bir Türbe yer almakta olup üzeri Kubbe ile örtülüdür Türbenin iki Penceresinden birinin Kitabesinde 1474 tarihinde Muhammed Bin Seyyid Ali için inşa edildiği belirtilmektedir türbenin ortasında bulunan ahşap sandukanın bu zata ait olduğu düşünülmektedir Türbe günümüzde yanında bulunan Caminin adıyla anılmaktadır

ŞEKER HODJA MOSQUE AND MAUSOLEUM
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİAs there is no epitaph board we do not have exact information on the date of construction of this mosque based on some personal information found among registry records dated 889 A.H.(1484) in which  Şeker Hodja’s son and grandson are mentioned saying “Mevlana Baba Yunus Bin Baba Hamid Bin Şeker Hodja”it can be assumed that Şeker Hodja had liyed at the time of Çelebi Mehmed or Sultan Murad II. and that he had built this mosque in that period the main prayer hall of this mosque is built with a square plan it is covared with avesome without tambour the portico for latecomers is covered with wooden hipped roof most of the toomstones in the graveyard which is situated at the mosques east date back to the 19th century there is a domed mausoleum built with a square plan at the mosque’s southeast the epitaph boarth situated on one of the two windows states that this mausoleum was built for Muhammed Bin Seyyid Ali in 1474 it is believed that the wooden sarcophagus located at the centre of this mausoleum is the sarcophagus of this person today this mausoleum is named after the mosque located close by

ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ

ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ

2 thoughts on “ŞEKER HODJA MOSQUE AND MAUSOLEUM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s