OKÇU BABA TURBESİ

OKÇU BABA TURBESİ
OKÇU BABA TURBESİTürbenin 14. Yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir Türbede Bursa’nın Fethinde önemli hizmetleri bulunan Nusret veya Nasrettin adli bir Paşanın Kabrinin olduğu bilindiğinden “Nusret Paşa veya Okçu Baba Türbesi olarak da anılmaktadır Nusret Paşanın Okçulukta ve ok imalatında Usta bir zat olduğu için Okçu Baba olarak anıldığı bilinmektedir Kare planlı ve Tek Kubbeli bir yapıdır içerisinde Okçu Baba’ya ait bir sanduka bulunmaktadır Türbe 1633.ve 1644. yıllarında onarım görmüştür
Bursa’ya bir çok faydası olan bu değerli zat Osmanlı döneminde Orhangazi Hazretlerinin yanında bulunmuş o dönemde yapılan Savaşlarda Yeni Çeri askerlerine Ok yapımında yardımcı olan önemli bir ustaymış söylentilere göre Okçu Baba bir gün Okunu ve Yayını alıp Uludağın en yüksek yerine çıkmış Yayını gerip okunu fırlatmış ve bu ok Bursa’da nereye düşerse benim mezarımı oraya yapınız demiş şimdi Türbesinin bulunduğu Kırk Merdivenlerin biraz yukarısında Tophaneye yakın bir yerdedir bu vesile ile yaşamında çok kıymet verdiği Osmangazi ve Orhangazi’ye de vefatından sonrada yakın olmuştur yüksek olan türbesi Bursa’da olan büyük depremlerle birlikte biraz çökmüş olasına rağmen hala ayakta durmaktadır..

OKÇU BABA TURBESİ
MAUSOLEUM OF OKÇU BABA
İt is believed that this mausoleum was built in the 14th century as it is known that the grave of a pasha called Nusret or Nasrettin rendering important services during the conquest of Bursa is situated in this mausoleum it is also mentioned as Nusred Pasha mausoleum as Nusret Pasha was a master in archery it is presumed that it is mentioned as Okçu Baba or father archer this structure is built with  a square plan and a single dome inside there is one sarcophagus which is the one of Okçu Baba this Mausoleum was renovated in 1633 and in 1644.

OKÇU BABA TURBESİ
OKÇU BABA TURBESİ

OKÇU BABA TURBESİ

4 thoughts on “OKÇU BABA TURBESİ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s